Tarieven

Onderstaand de geldende tarieven. De consulten die aangeboden worden zijn: kennismakingsgesprek, intakegesprek en vervolgconsult.

Kennismakingsgesprek Gratis
15 minuten

Intakegesprek €75,-
45 minuten

Vervolgconsult €25,- / €50,-  (afhankelijk van de benodigde tijd)
15 / 30 minuten

Bovenstaande tarieven zijn inclusief therapieplan en supplementenadvies. Aanvullende onderzoeken en voedingssupplementen worden apart in rekening gebracht.

Vergoeding
Consulten worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Afzegging van consulten
Een afzegging dient uiterlijk 24 uur voorafgaand van het consult te geschieden. Wanneer dit niet gebeurt, ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Betaling
Betaling via betaalverzoek
Factuur per mail