Vervolgconsult

Tijdens een vervolgconsult bespreken we het verloop van de therapie. Wat gaat er goed, waar loop je tegen aan, zijn er al merkbare veranderingen. Daar waar nodig wordt de therapie bijgesteld. Doseringen van supplementen kunnen worden aangepast, er kan een advies volgen over supplementen die in de volgende fase van de behandeling raadzaam kunnen zijn. We bekijken of het noodzakelijk is om veranderingen door te voeren in het voedingspatroon.

Indien aanvullende onderzoeken zijn aangevraagd worden de onderzoeksresultaten besproken.

We bespreken het verdere verloop van de behandeling. Onderzoeksresultaten worden hier in meegenomen.

Een vervolgconsult duurt maximaal 30 minuten.

Consulten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Bekijk hier de tarieven.