Algemene voorwaarden

Abonnementen

  1. Maandabonnement: Abonnement met een tijdsduur van een maand met automatische verlenging tot wederopzegging.
  2. Jaarabonnement: Abonnement met een tijdsduur van een jaar. Een jaarabonnement levert een korting op van 2 maanden t.o.v. het maandabonnement.

Alle abonnementen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
Alle abonnementen zijn persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar.
Restitutie van het lesgeld is in geen enkel geval mogelijk.

Betalingen
Maandabonnement per maand.
Jaarabonnement 12 termijnen per jaar.

Alle betalingen geschieden via automatische incasso en zijn inclusief 9% btw.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is eenmalig.

Inhalen
Men is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste lessen. Het is niet mogelijk gemiste lessen mee te nemen naar de volgende abonnementsperiode.

Tijdelijk stopzetten abonnement
Alleen in geval van zwangerschap of langdurige ziekte is het mogelijk het abonnement tijdelijk stop te zetten. In andere gevallen, bijv. vakantie is het niet mogelijk het abonnement voor onbepaalde tijd stop te zetten. Wanneer men het abonnement stop wenst te zetten dient men zich officieel af te melden. Zie opzegging.

Opzegging
Opzegging dient te gebeuren door een mail te sturen naar info@theenergyfactory.nl. De opzegging is officieel als je een bevestigingsmail hebt ontvangen van een medewerker van The Energy Factory.

  1. Opzegging maandabonnement: Bij opzegging wordt een maand opzegtermijn in acht genomen. Na de betaling van deze maand is de afmelding definitief en wordt de automatische incasso ingetrokken.
  2. Opzegging jaarabonnement: Opzegging dient een maand voor de verloopdatum van het jaarabonnement te geschieden. Indien men niet opzegt, wordt het jaarabonnement automatisch omgezet in een maandabonnement en komt de korting die men ontvangt bij een jaarabonnement te vervallen. Bij een maandabonnement houden we een maand opzegtermijn in acht.

Deelname aan de les
Alle leden van The Energy Factory dienen zich voor deelname aan een training aan te melden via de app of het online platform.
Deelname aan de lessen gebeurt geheel voor eigen risico.

Algemene regels
The Energy Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor evt. lichamelijk letsel of blessures opgelopen in en/of rondom het gebouw.
The Energy Factory is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verwisseling, schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan goederen van leden.
The Energy Factory behoudt zich het recht voor, indien noodzakelijk, personen de toegang te ontzeggen.
The Energy Factory behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het lesrooster.
The Energy Factory behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijzen.
Het is verplicht gebruik te maken van de kleedkamer.
In verband met de hygiëne is het verplicht een handdoek mee te nemen.
Bij zwangerschap en/of blessures dient men zich in verband met de eigen veiligheid, voor de les te melden bij de docente.
Er wordt geadviseerd tijdens de lessen voldoende water, of sportdrank te drinken.
Het dragen van goede sportschoenen is verplicht. Buitenschoenen en schoenen met zwarte zolen die afgeven zijn niet toegestaan.
Zorg dat je op tijd bent, een goede warming-up is van groot belang.
Het is verboden te roken in het gehele gebouw.
The Energy Factory is op alle officiële feestdagen gesloten.
Tijdens de zomerperiode (juli-augustus) wordt er met een aangepast zomerrooster gewerkt.

Vakantiesluiting
Kerst Oud & Nieuw 24 december t/m 1 januari.
Carnaval maandag & dinsdag.